Analiza prenatalna

METODA WSPIERAJĄCA PRENATALNĄ WIĘŹ MIĘDZY MATKĄ I DZIECKIEM 

 

Poród w życiu każdego człowieka jest pierwszym naturalnym kryzysem rozwojowym. Od tego jakie będą jego okoliczności, zależeć może to czy stanie się on doświadczeniem traumatycznym czy przeżyciem wzmacniającym dalszy rozwój. Dla dziecka, które swoje pierwsze miesiące życia spędziło w bezpiecznym, przewidywalnym środowisku prenatalnym, poród wraz z towarzyszącymi mu skurczami może być doświadczany jako katastrofa, gwałtowne opuszczenie i wiązać się z wszechogarniającym przerażeniem. Jeśli udało się wcześniej nawiązać bliską mentalną i emocjonalną więź między matką i dzieckiem, to doświadczenie połączenia między nimi może zostać zachowane i być pomocne we wspólnym przejściu do nowego sposobu życia, bardziej samodzielnego, poza ciałem matki.

ANALIZA PRENATALNA – CZYM JEST?

 • jest to krótkoterminowa metoda wspierająca prenatalną wspólną więź między matką/rodzicami a dzieckiem.
 • opracowana została przez węgierskich psychoanalityków – Jenö Raffai i György Hidasa
 • nie jest terapią ale wczesną formą prewencji, by dziecko czuło się widziane, przyjęte i utwierdzone w swoim istnieniu
 • pomaga rozwijać zdolności do wzajemnego nawiązywania kontaktu ze swoim dzieckiem (dialogu), a więc także otwartości na odczytywanie komunikatów płynących od dziecka
 • jest metodą pracy ograniczoną w czasie, mającą swoją strukturę i program
 • więź nie tworzy się na poziomie kognitywnym, ale na płaszczyźnie emocjonalnej, dlatego praca metodą analizy więzi wykorzystuje naturalny potencjał do pierwotnej, najbardziej podstawowej komunikacji między matką a dzieckiem.
DLA KOGO JEST ANALIZA WIĘZI?
 • dla każdej matki/rodziców i dziecka, którzy chcą wzmacniać wzajemną więź z dzieckiem już w okresie prenatalnym
 • dla kobiet, dla których czas ciąży wiąże się z doświadczaniem różnych trudności, niepokoju, stresu
 • dla kobiet, które w przeszłości doświadczyły trudności w okresie ciąży i okołoporodowym.
WYNIKI BADAŃ I KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ANALIZY PRENATALNEJ:

Badania przeprowadzone na grupie 1200 kobiet, które w trakcie ciąży zaangażowały się w analizę więzi prenatalnej wskazują na następujące korzyści:

 • mniej wysiłku podczas porodu oraz mniej komplikacji potrzeba interwencji położniczych znacznie się zmniejsza
 • ilość cięć cesarskich zmalała do około 6%, w porównaniu ze średnią 30% i więcej
 • spośród 1200 ciąż wskaźnik przedwczesnych urodzeń nie był większy niż 0,1% – w porównaniu ze średnią w populacji ponad 8%
 • niski poziom urazów porodowych, na co wskazują naturalne, okrągłe głowy dzieci i stosunkowo niewiele płaczu po porodzie (przeważnie mniej niż 20 minut dziennie)
 • dzieci są ciekawe świata, stabilne emocjonalnie, dojrzałe społecznie i mają dostęp do swoich osobistych możliwości
 • dzieci mniej śpią w ciągu dnia, ale dłużej i głębiej śpią w nocy, z kilkoma przebudzeniami
 • niemowlęta i dzieci łatwiej się komunikują, są cierpliwe i rozumieją zarówno intencje i potrzeby swoich rodziców, jak i swoje własne
 • wskaźnik depresji poporodowych wynosi mniej niż 1%. Tymczasem w krajach uprzemysłowionych około 19% wszystkich matek cierpi przez wiele miesięcy po porodzie na depresję poporodową.
 • metoda stanowi więc skuteczną profilaktykę depresji poporodowej.

(źródło: www.analizaprenatalna.pl)

ANALIZA PRENATALNA W PRAKTYCE

Sesje budowania więzi są istotne dla tworzenia podstawowej struktury psychicznej dziecka i dla wewnętrznego rozwoju kobiety jako matki. Dziecko przez 9 miesięcy mieszka nie tylko w ciele matki, ale także w jej umyśle. Matka nawiązuje z nim kontakt przez wyobraźnię i połączenie mentalne, a dziecko poprzez ruchy. To jest prenatalny język matki i dziecka. Nawiązywanie kontaktu z dzieckiem następuje poprzez dostrajanie się matki do doznań płynących od dziecka, przez które dziecko komunikuje swoje treści psychiczne. To jest jego język. Jeśli matce uda się dostroić do tych doznań, pojawią się one na jej „wewnętrznym ekranie”, w postaci fantazji, myśli, obrazów, uczuć. Kobieta może na nie reagować rozwijając w ten sposób wzajemne komunikowanie się i pogłębianie więzi.

 • sesje rozpoczynają się zazwyczaj w 20-25 tygodniu ciąży i trwają aż do porodu (plus 1 dodatkowe spotkanie po porodzie)
 • w sesjach może uczestniczyć tylko kobieta lub oboje rodziców
 • sesje mają swoją strukturę i program (pierwsze spotkania przeznaczone są na zebranie historii rodzinnej rodziców i dziecka, następnie są sesje z dzieckiem, których celem jest budowanie wzajemnej więzi. W tym czasie spotkania odbywają się min. 1 raz w tygodniu. Ostatni etap to przygotowanie do rozdzielenia się matki i dziecka na czas porodu – jest to ostatnich 9/10 sesji, które powinny odbywać się częściej, 2-3 sesje w tygodniu)
 • sesje odbywają się w pozycji leżącej, która zapewnia wygodę dla kobiety i lepszy kontakt z własnym ciałem.
ANALIZA PRENATALNA DLA DZIECKA

W naszym umyśle, oprócz zdarzeń dostępnych naszej pamięci, ujętych w słowa lub pojęcia, przechowywane są także te najwcześniejsze doświadczenia, które były naszym udziałem zanim jeszcze nauczyliśmy się myśleć i mówić. Pochodzą więc z okresu, w którym nasz umysł i język nie były wystarczająco rozwinięte by móc je sobie uświadomić i nazwać, a przez to na nie wpływać. Są to te doświadczenia, które „pamięta” nasze ciało, a my możemy mieć do nich dostęp jedynie w pośredni sposób, poprzez doświadczane emocje i doznania cielesne (jako uczucia, obrazy, doświadczenia oniryczne, senne).

Te najwcześniejsze doświadczenia, gdy są zbyt intensywne albo zagrażające istnieniu lub integralności osoby, pozostając poza jej świadomością nie mogą być „przetrawione” i zintegrowane za pomocą rozumu. Pozostają więc jakby „zamrożone” i w późniejszym życiu mogą się manifestować jako dolegliwości psychosomatyczne lub niezrozumiałe i zbyt przeciążające doświadczenia emocjonalne. W życiu płodowym w nieświadomości dziecka (na poziomie biochemicznym komórek) są przechowywane ślady pamięciowe wcześniejszych pokoleń, tak więc takie nieprzepracowane traumy i straty mogą być także przekazywane kolejnym pokoleniom.

Analiza prenatalna wykorzystuje pierwszy, emocjonalny i wyobrażeniowy kanał komunikacji między matką i dzieckiem (który dla dojrzałej, racjonalnej części umysłu może być niezrozumiały i niedostępny) w kierunku wspierania najwcześniejszej więzi między nimi. Obecnie, nie tylko intuicyjnie ale także w oparciu o liczne obserwacje i badania naukowe wiadomym jest, że budowanie prawidłowej, bezpiecznej więzi jest koniecznością, warunkiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Zakłócenia w tym obszarze mogą utrudniać lub uniemożliwiać zbudowanie bezpiecznego stylu przywiązania, a w konsekwencji przyczyniać się do powstawania deficytów i zaburzeń rozwojowych (trudności w budowaniu satysfakcjonujących więzi z innymi, stabilnego i spójnego obrazu siebie i in.).

W związku z całkowitą zależnością od otoczenia w okresie prenatalnym, dzieci mogą w niewystarczającym stopniu być spostrzegane autonomicznie i podmiotowo, a przez to przeżywane jako część ciała matki, a nie odrębna istota. To może stwarzać trudności w utrzymaniu właściwej równowagi między bliskością i separacją w późniejszym okresie życia.

Dlatego istotne jest rozróżnienie fizycznego i psychicznego świata dziecka i matki, by dziecko miało większą szansę na zdrowy rozwój siebie. By od samego początku mogło być odzwierciedlane jako ono samo, a nie stanowić projekcje wyobrażeń i oczekiwań rodziców. By nie musiało także być nośnikiem traumatycznych, nierzadko wielopokoleniowych przekazów rodzinnych.

ANALIZA PRENATALNA DLA MATKI

Dla kobiety okres ciąży jest stanem szczególnym, w którym aktywować się mogą również jej własne historie rodzinne, najwcześniejsze doświadczenia, konflikty, ambiwalencje. Analiza prenatalna daje przestrzeń na „uporządkowanie” i oddzielenie własnej historii kobiety, od rozpoczętej właśnie historii życia jej dziecka. By kobieta mogła, jeśli to potrzebne, poczuć się najpierw zróżnicowana od swojej matki, by móc stawać się matką dla swojego dziecka. 

Celem analizy prenatalnej jest zatem nie tylko wspieranie relacji matki z dzieckiem ale także wspieranie rodziców w obszarze ich własnej indywiduacji i tworzeniu przestrzeni relacyjnej, która jest niezbędna dla rozwoju psychicznego ich dziecka.

Kontakt tel. 608 456 326