Psychodrama

Psychodrama oznacza przedstawienie wewnętrznych przeżyć w działaniu poprzez tworzenie przestrzeni (sceny) i ożywienia wewnętrznych postaci (aktorów).

Elementy psychodramy wzbogacają tradycyjną pracę psychoterapeutyczną opartą na „mówieniu” twórczym działaniem. Istotą psychodramy jest przedstawienie wewnętrznego świata przeżyć czy relacji w formie scenicznej reprezentacji (odgrywania ról wg indywidualnie tworzonego scenariusza przy aktywnym udziale i wsparciu innych osób z grupy). Psychodrama opiera się na naturalnej potrzebie ekspresji poprzez aktywność, grę i zabawę. Dzięki poruszaniu się w symbolicznej i twórczej  przestrzeni psychodramy osoby uzyskują szerszy dostęp do własnych przeżyć, rozwijają spontaniczność i kreatywność.  Mogą wypróbowywać i zmieniać nieadaptacyjne zachowania, uwolnić nagromadzone emocje, ujawnić i przeformułować wewnętrzne konflikty i trudności emocjonalne, doświadczać korektywnych przeżyć. Grupowa forma pracy daje także możliwość rozwijania umiejętności społecznych.